Εγγραφή στο Σύλλογο

Η εγγραφή στο Σύλλογο Ερευνητών του Ερευνητικού Κέντρου ‘Αθηνά’ προϋποθέτει τη συμπλήρωση και αποστολή της Αίτησης Εγγραφής καθώς και την καταβολή της ετήσιας συνδρομής σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται εντός της Αίτησης.

>> Αίτηση Εγγραφής

Εγγραφή μέσω email

Εγγραφείτε για αυτόματη ενημέρωση μέσω Email

Join 4 other subscribers

Χρήστες

Log In

Σε σύνδεση

1 User Online