Εγγραφή στο Σύλλογο

December 20th, 2011

Η εγγραφή στο Σύλλογο Ερευνητών του Ερευνητικού Κέντρου ‘Αθηνά’ προϋποθέτει τη συμπλήρωση και αποστολή της Αίτησης Εγγραφής καθώς και την καταβολή της ετήσιας συνδρομής σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται εντός της Αίτησης.

>> Αίτηση Εγγραφής

Comments are closed.