Σύνθεση ΔΣ

November 3rd, 2012

Την Τρίτη 23 Οκτωβριου 2012 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του Συλλόγου για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζουν:
Πρόεδρος: Μαρία Γαβριηλίδου, ΕΛΕ ΙΕΛ, e-mail 
Αντιπρόεδρος: Αγγελική Φωτοπούλου, Ερευνήτρια ΙΕΛ, e-mail
Γενικός Γραμματέας: Χρήστος Εμμανουηλίδης, Ερευνητής ΙΕΛ, e-mail
Αναπλ. Γενικός Γραμματέας: Μαρία Τζεβελέκου, Ερευνήτρια ΙΕΛ, e-mail
Ταμίας: Αθανάσιος Καλογεράς, Ερευνητής ΙΝΒΙΣ, e-mail

Σύμφωνα με το Πρακτικό Ίδρυσης του Συλλόγου που συντάχθηκε μετά την 27η Ιουνίου 2011, εκλέχθηκε πενταμελής προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή στην οποία ανατέθηκε να φροντίσει για τη νομιμοποίηση του Σωματείου και, αμέσως μετά, να συγκαλέσει την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μελών για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Καταστατικό.

Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής ήταν:
Πρόεδρος: Αγγελική Φωτοπούλου, Ερευνήτρια ΙΕΛ, e-mail
Αντιπρόεδρος: Μαρία Γαβριηλίδου, ΕΛΕ ΙΕΛ, e-mail
Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Παυλίδης, Ερευνητής ΙΠΕΤ, e-mail
Αναπλ. Γενικός Γραμματέας: Χρήστος Κουλαμάς, Ερευνητής ΙΝΒΙΣ, e-mail
Ταμίας: Θεόδωρος Δαλαμάγκας, Ερευνητής ΙΠΣΥΠ, e-mail

Comments are closed.