Εκπροσώπηση

December 20th, 2011

Μετά από ηλεκτρονική ψηφοφορία που διεξήχθη την 24η Δεκ. 2010 και πλειοψηφία (86,67%) εκπρόσωπος των Ερευνητών στο ΔΣ του ΕΚ Αθηνά εκλέχθηκε από το Σώμα των Ερευνητών του Κέντρου η συνάδελφος ερευνήτρια του ΙΕΛ Αγγελική Φωτοπούλου.

Στο ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών συμμετέχει ο συνάδελφος ερευνητής του ΙΠΕΤ Παναγιώτης Σωτηρόπουλος. Στην ομάδα εργασίας της ΕΕΕ συμμετέχουν η συνάδελφος ερευνήτρια του ΙΕΛ Μαρία Τζεβελέκου και ο συνάδελφος ερευνητής του ΙΝΒΙΣ και Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής του Συλλόγου Χρήστος Κουλαμάς.

Comments are closed.