Ενημέρωση

December 20th, 2011

Ροή ειδήσεων

Στην παρούσα σελίδα παρουσιάζονται ροές ειδήσεων από διαδικτυακές πύλες. Δε γίνεται φιλτράρισμα των ειδήσεων οπότε μπορεί να παρουσιάζονται ειδήσεις που δεν είναι απόλυτα σχετικές με το Σύλλογο.

ΓΓΕΤ

Υπουργείο Παιδείας

Πύλη κινητικότητας Ερευνητών

Δι@ύγεια – ΑΘΗΝΑ

ΕΣΠΑ – Νέα

ΕΣΠΑ – Προκηρύξεις

South-East Europe

INTERREG-4C

Εφημερίδες

Comments are closed.